STT Mơ thấy Số nên đánh
01 Mơ thấy âm hộ 17, 71, 21
02 Mơ thấy ân ái 25, 75
03 Mơ thấy ăn cá to 85, 67
04 Mơ thấy ăn cắp xe đạp 34
05 Mơ thấy ăn chay 86, 85
06 Mơ thấy ăn chua 93, 39
07 Mơ thấy ăn chuối 34, 64
08 Mơ thấy ăn cỗ 26, 62
09 Mơ thấy ăn cơm 74, 85
10 Mơ thấy ăn củ đậu 38, 39
11 Mơ thấy ăn dưa hấu 68, 84
12 Mơ thấy ăn hàng 03,04, 52, 19
13 Mơ thấy ăn hoa quả 26, 62
14 Mơ thấy ăn khoai 75, 85, 58
15 Mơ thấy ăn mày 01
16 Mơ thấy ăn no quá 95, 79
17 Mơ thấy ăn thịt mèo 19, 91
18 Mơ thấy ăn thịt người 83, 85
19 Mơ thấy ăn thịt rắn 27, 72
20 Mơ thấy ăn tiệc 83, 87
21 Mơ thấy ăn tiệm 26, 56, 21
22 Mơ thấy ăn tôm 83, 89
23 Mơ thấy ăn trộm 01,90
24 Mơ thấy ăn trộm cá 63, 73, 87
25 Mơ thấy ăn trộm xe máy 04
26 Mơ thấy ăn trưa 01,02,92
27 Mơ thấy ăn uống 83, 87
28 Mơ thấy anh 07
29 Mơ thấy ảnh bà cụ 54, 59
30 Mơ thấy ánh chớp 53
31 Mơ thấy anh em gặp nhau 01
32 Mơ thấy anh em họ 01
33 Mơ thấy anh em trai 01
34 Mơ thấy áo bay 40, 45
35 Mơ thấy áo bu dông 08, 06, 56
36 Mơ thấy áo con phụ nữ 00, 02
37 Mơ thấy áo của chồng 07, 70
38 Mơ thấy áo của vợ 09, 91, 19
39 Mơ thấy áo dài nữ 64, 46
40 Mơ thấy áo hoa 22, 33
41 Mơ thấy áo len 34, 84
42 Mơ thấy áo lót 09, 59
43 Mơ thấy áo mưa 87, 42, 07, 67
44 Mơ thấy áo tây 00,04
45 Mơ thấy áo thể thao 43
46 Mơ thấy áo trẻ em 01, 00, 05
47 Mơ thấy ao ước 25, 52
48 Mơ thấy áo vét 95, 54, 59
49 Mơ thấy ba ba 76
50 Mơ thấy ba bố con ăn no 19
51 Mơ thấy bà chết sống lại 35
52 Mơ thấy bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
53 Mơ thấy bà già trẻ em 14, 41
54 Mơ thấy bà vãi 36, 76
55 Mơ thấy bãi cá 95, 83
56 Mơ thấy bài có tứ quý 63, 64
57 Mơ thấy bãi tha ma 78, 87
58 Mơ thấy bàn ăn bày đẹp 06
59 Mơ thấy bàn ăn dọn sạch 42, 46
60 Mơ thấy bắn bị thương 48
61 Mơ thấy bàn cờ 14, 54, 74, 94
62 Mơ thấy bắn cung tên 77, 72
63 Mơ thấy bạn đến nhà 64, 65
64 Mơ thấy bán hàng 18, 28, 98
65 Mơ thấy bán hàng rong 95
66 Mơ thấy bạn hiền 38, 83
67 Mơ thấy bán nhẫn vàng 67
68 Mơ thấy bàn thờ 15, 43, 46, 95
69 Mơ thấy bàn thờ bị đổ 05, 55
70 Mơ thấy bàn thờ nghi ngút 89, 98
71 Mơ thấy bằng lòng đồng ý 52, 32
72 Mơ thấy bánh dày 85
73 Mơ thấy bánh mì đen 35, 54
74 Mơ thấy bánh ngọt 52, 02
75 Mơ thấy bánh pháo 34
76 Mơ thấy bánh tẩm bột rán 53, 65
77 Mơ thấy bánh xe 82
78 Mơ thấy báo 26, 62
79 Mơ thấy bao diêm 65
80 Mơ thấy bảo lãnh đỡ đầu 86
81 Mơ thấy bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
82 Mơ thấy bắp cải 50, 52
83 Mơ thấy bắp ngô 85, 35, 53
84 Mơ thấy bát 31, 38
85 Mơ thấy bắt bớ 05, 19
86 Mơ thấy bắt cá ở suối 45, 54
87 Mơ thấy bắt cua 67, 89
88 Mơ thấy bát đĩa 85, 87
89 Mơ thấy bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
90 Mơ thấy bật lửa 07, 70, 75
91 Mơ thấy bất lực 26, 32
92 Mơ thấy bát ngọc 30, 70
93 Mơ thấy bát nhang 02, 52, 24
94 Mơ thấy bắt rắn 32, 33
95 Mơ thấy bắt rận cho chó 93, 83
96 Mơ thấy bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
97 Mơ thấy Bẻ ngô 53, 35
98 Mơ thấy bé trai 07
99 Mơ thấy bến xe 58, 98
100 Mơ thấy bếp củi cháy to 96, 21